Latest News

GAIR GAN EIN RHEOLWR CYFFREDINOL CYN Y GÊM NOS YFORY YN ERBYN PORTHMADOG

10th January 2020

Mae’n argoeli i fod yn gêm ddiddorol iawn rhwng y ddau dîm sydd, yn fy marn i, yn chwarae’n well na’r hyn y mae eu safleoedd yn y gynghrair yn ei awgrymu. Ar ôl chwarae 18 gêm, mae Llangefni yn y 12fed safle gyda 18 o bwyntiau, sef 5 pwynt yn well na Phorthmadog sydd yn y 15fed safle.

Dros y 5 gêm ddiwethaf yn y gynghrair mae Llangefni wedi ennill 1, cael gemau cyfartal mewn 2 a cholli 2, yn union yr un fath â Phorthmadog. Awgryma hyn mai gêm gyfartal sydd ar y gweill efallai rhwng y ddau dîm, gan mai dyna ddigwyddodd yn gynharach yn y tymor, sef 2-2 ym Mhorthmadog. Er hynny, mae’n anodd iawn rhagweld y sgôr gan y bydd y ddau dîm yn benderfynol i gipio’r triphwynt ar y noson.

Oddi ar y cae, bydd y Clwb yn llwyddo i ddod yn gwmni cyfyngedig drwy warant erbyn diwedd y mis. Dyma’r bobl fydd yn Gyfarwyddwyr y Bwrdd, Graham Cohen, Ifor Hughes, Alwyn Jones, Stephanie Jones, Leonie Maher, Trystan Owen, Dic Pritchard, Non Roberts-Smith a minnau.

Bydd y gwaith o ymgorffori’n llwyddo i uno’r timau hŷn ac ieuenctid yn ffurfiol i greu Un Clwb, a gyda lwc bydd y cwmni’n arwyddo’r les ar gyfer y maes parcio ar ochr bellaf stadiwm Bob Parry. Mae hyn yn newyddion gwych oherwydd bydd y Clwb yn gallu defnyddio’r stadiwm cyfan gyda lês hirdymor gan alluogi i gynlluniau o ailddatblygu gael eu gwireddu gyda’r posibilrwydd o ddenu arian grant.

Cynhelir cyfarfod i’r holl chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a chwaraewyr ifanc ar nos Fercher 29 Ionawr am 7.00pm yng Ngwesty’r Bull, ac yno ceir cyfle i gwrdd ag aelodau’r Bwrdd a fydd yn amlinellu’r cynlluniau sydd ar y gweill ac ateb unrhyw gwestiynau.

Mwynhewch y gêm a gobeithiaf y bydd hi’n gêm mor gyffrous â’r disgwyl, ond waeth beth fydd y sgôr mae Clwb Pêl-droed Llangefni dymuno’r gorau i Borthmadog am weddill y tymor.

 

Peter Davies OBE
Rheolwr Cyffredinol

 

 

A WORD FROM THE GENERAL MANAGER AHEAD OF TOMORROW’S MATCH V PORTHMADOG

9th January 2020


What a fascinating match we have in promise between two sides who I have always felt are far better than their somewhat lowly league table positions suggest. After 18 games played, the Town is in 12th place with 18 points, a 5 point advantage over Porthmadog in 15th place.
 
The recent form book reveals that in the last 5 league games Llangefni has won 1, drawn 2 and lost 2, exactly the same as Porthmadog. This may indicate a draw is potentially on the cards between two closely matched sides, as happened earlier in the season when the result was a 2-2 draw at Porthmadog. However, it is a brave person who would bet on such an outcome, especially as both teams are playing with great determination to win every point they can.
 
Off the pitch, the Club will become a company limited by guarantee by the end of the month. The Board Directors of the limited company will be Graham Cohen, Ivor Hughes, Alwyn Jones, Stephanie Jones, Leonie Maher, Trystan Owen, Dic Pritchard, Non Roberts-Smith and me.
 
The incorporation will formally merge the junior and senior teams into One Club and, fingers crossed, the company will then sign the lease for the car park end of the Cae Bob Parry stadium. This is indeed good news as it will give the Club the use of the whole stadium with a long lease allowing plans for redevelopment to be drawn up, with the potential for grant funding.
 
A meeting, open to all players, coaches, volunteers and junior players parents on Wednesday 29th January starting at 7.00pm in the Bull Hotel, will provide an opportunity to meet the Board, who will outline the way forward and answer any questions.
 
Enjoy the game and I hope it’s as exciting as it promises to be, but regardless of the outcome Llangefni Town FC extends very best wishes to Porthmadog for the rest of the season.
 
 
“C’mon the Town”
 
Peter Davies OBE
General Manager

RESERVES GAIN REVENGE OVER PWLLHELI

6th January 2020

Llangefni Town Reserves beat Pwllheli Reserves 3-1 at Lon Talwrn on Friday night after losing to the same opponents the previous week. First half goals from Steven Jones and Keenan Latham gave Cefni a 2-0 lead at half-time. The visitors pulled a goal back through Rhys Williams early in the second half but Llangefni made sure of the 3 points when Cai Owen’s long range effort hit the post before rebounding off the goalkeeper and into the net. 1st team regulars Gari Owen, Cai Powell Roberts and Callum Mcminimee all completed 90 minutes after missing the 3-0 win over Buckley Town on New Year ’s Day and despite this, the oldest player in the squad was only 23. Up next for the reserves is a trip to St Asaph on Saturday, kick off is 2pm.

CEFNI BATTLE HARD TO BEAT BUCKLEY

4th January 2020

Ft’ Buckley Town 0-3 Llangefni Town

Scorers: Jake Jones, Steffan Jones, William Hughes.

Match report to follow.  

MATCH DAY PROGRAMME V CONWY

28th December 2019

Match day programme for this afternoon’s JD Cymru Leagues North match vs  Conwy Borough is now online. 


https://online.fliphtml5.com/qnrsm/gzfi/ 


< previous    more news >

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20